COMPANY PROFILE

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า

ระบบการขนถ่ายวัสดุ
Material Handling System

การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบเก็บสินค้าออนไลน์ การควบคุมอุปกรณ์ด้วยระบบอัตโนมัติ และการรวบรวมระบบอุปกรณ์จากภายนอก แดชบอร์ดการแสดงผลแบบเรียลไทม์ การจัดการรถ รวมถึงการจัดการลานจอดรถ

ระบบการจัดการ
ERP / MES / SCADA

วัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ การจัดการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตเนทุน และ พัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรในองค์กร

แมชชีนวิชั่น
Machine Vision System

ระบบอัตโนมัติโดยปกติจะมีการติดตั้งระบบวิชชั่น เพื่อเป็นการบอกตำแหน่ง การตรวจสอบและการระบุคุณลักษณะ หลักการทั้งสามอย่างนี้จะครอบคลุมระบบอัตโนมัติ ของอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภท

บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545

“จริงใจ   ใฝ่รู้   สู้งาน”

 

เราคือ บริษัท ออกแบบและสร้างโซลูชันทั้งหมดสำหรับสนับสนุนระบบอัตโนมัติ
การลดต้นทุนการดำเนินงานและการตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม
เป็นนโยบายของเราตั้งแต่ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ได้ก่อตั้งขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาสำหรับ บริษัท ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ